Cílem kurzů tohoto modulu je soustavné vzdělávání v oblasti cizích jazyků.