Specializační modul je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů v rámci jejich vlastní specializace. Důraz je kladen na nové poznatky a technologie.